Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Zakład Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Rok publikacji Autor Tytuł Miejszce publikacji Kategoria tematyczna  
 2014

Jan Jadczyszyn,

Andrzej Rosner

Możliwości i kierunki aktywizacji gospodarczej obszarów problemowych rolnictwa w Polsce w opinii władz lokalnych  IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy
Zeszyt 18
ROW
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013