Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Marcin Gołębiewski Wymagania pokarmowe krów mięsnych w poszczególnych fazach cyklu produkcyjnego Farmer 1, 108-111  
2016 Marcin Gołębiewski ABC kiszonki z kukurydzy Farmer 9, 168-171
2016 Marcin Gołębiewski Podstawy żywienia bydła mięsnego  Farmer 9, 44-47
2016 Marcin Gołębiewski Interpretacja wyników oceny użytkowości pod kątem poprawności żywienia krów mlecznych Farmer 6, 158-161
2016 Marcin Gołębiewski Analiza pasz gwarantem precyzyjnego bilansowania dawek pokarmowych Farmer 12, 184-187
2016 Marcin Gołębiewski Struktura dawki pokarmowej dla krów mlecznych Farmer 3, 230-233
2015 Marcin Gołębiewski  Żywienie krów mlecznych w laktacji  Farmer 12, 114-117  
2015 Marcin Gołębiewski Dodatki paszowe w żywieniu wysoko wydajnych krów mlecznych w okresie
przejściowym
Farmer 11, 116-119
2015 Marcin Gołębiewski Żywienie krów w okresie przejściowym  Farmer 10, 142-145
2015 Marcin Gołębiewski  Żywienie krów w okresie zasuszenia  Farmer 12, 168-171
2014 Kosicka Donata Zagrożenia związane z występowaniem mikotoksyn w żywieniu bydła Wieś Jutra
 Nr 3/2014
2015 Jarosław Toruński Problem występowania dioksyn w łańcuchu żywnościowym Wieś Mazowiecka
2015 Jarosław Toruński Ocena jakościowa pasz dla bydła Wieś Mazowiecka
2015 Jarosław Toruński Żywienie bydła mlecznego o wysokiej wydajności Wieś Mazowiecka
2018

Wojciech Rybiński, Michał Starzycki, Elżbieta Starzycka-Korbas, Jan Bocianowski

 Rodzaj Lathyrus — ocena i charakterystyka na podstawie wybranych gatunków i obiektów kolekcyjnych  Biblioteka Naukowa IHAR - Biuletyn
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013