Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Dr hab. Piotr Gradziuk

 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Polska Akademia Nauk

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
2017 Piotr Gradziuk, Błażej Jendrzejewski

Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

2017 ● tom XIX ● zeszyt 2

Ekologia
2017  Piotr Gradziuk

Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej – stan i tendencje rozwojowe

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

2017 ● tom XIX ● zeszyt 2

 Ekologia
2017 Piotr Gradziuk

Możliwości i bariery rozwoju zaawansowanych biopaliw w Polsce

Copyright by Polski Klub Ekologiczny
Okręg Mazowiecki, Warszawa 2017

Ekonomia

Ekologia

 
2017  Piotr Gradziuk

Czy prosumenckie instalacje fotowoltaiczne mogą być efektywne ekonomicznie?

 Wieś Jutra

Ekonomia

Ekologia

 
 2015  Piotr Gradziuk Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce  

Ekonomia

Ekologia

 
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013