Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

 

 

Rok publikacji Tytuł
Miejsce publikacji Kategoria Pobierz
 2012 Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim
  Ekonomia
 
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013