Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
2011 Ludmiła Będzikowska Rolnictwwo polskie 5 lat po akcesji do Unii Europejskiej  
2017 Piotr Gradziuk Czy prosumenckie instalacje fotowoltaiczne mogą być efektywne ekonomicznie?  Wieś Jutra  
2015 Joachim Kempka Poprawa wyniku ekonomicznego gospodarstwa poprzez optymalizację wykorzystania maszyn rolniczych    
2015 Lusawa Roman Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność - gmin z perspektywy ekonomii szczęścia Dylematy 4 (2015), s. 93-110
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
2014 Lusawa Roman Zmiany Postaw Konsumpcyjnych Społeczeństw Rozwiniętych  [w:] Lusawa R. (red. nauk.) Wybrane zagrożenia społeczne wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, Monografie, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna. Warszawa.

 2014

Anna Sobiech

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim  

2012

Katarzyna Szymańska

Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach  Roczniku Naukowym Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Zeszyt 1-4 Tom VI

2011

Katarzyna Szymańska Żywność ekologiczna – rozwój a potrzeby społeczeństwa  Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego” pod red. Kuczera M., wydawnictwo: CREATIVETIME, Kraków 2011

2011

Katarzyna Szymańska Rentowność rynku żywności ekologicznej  Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2011 r., ss. 57-68

2011

 Katarzyna Szymańska  Czynniki kształtujące podaż na żywność ekologiczną  Postępy Techniki przetwórstwa spożywczego nr 2, 2011 r., ss. 125-130

2010

Katarzyna Szymańska  Żywność ekologiczna elementem konkurencyjności przedsiębiorstwa  Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw; red. Pierzak M., Gąsiorowska E., PWSZ w Ciechanowie, Ciechanów 2010, ss. 302-308.  

2008

Katarzyna Szymańska  Dochód czynnikiem kształtującym popyt na żywność ekologiczną

III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Fundacja studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA, Kraków 2008, ss. 515 – 520.

1932 Feliks Koneczny
 Zawisłość ekonomii od etyki                  
 
Joomla templates by Joomlashine