Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+
Rok publikacji Autor Tytuł
Miejsce publikacji
Pobierz
2011 Ludmiła Będzikowska Rolnictwwo polskie 5 lat po akcesji do Unii Europejskiej  
2017 Piotr Gradziuk Możliwości i bariery rozwoju zaawansowanych biopaliw w Polsce Copyright by Polski Klub Ekologiczny
Okręg Mazowiecki, Warszawa 2017
 
2016 Piotr Gradziuk Czy prosumenckie instalacje fotowoltaiczne mogą być efektywne ekonomicznie?

 Wieś Jutra, lipiec-wrzesień 3 (188) 2016

 
2015 Joachim Kempka Poprawa wyniku ekonomicznego gospodarstwa poprzez optymalizację wykorzystania maszyn rolniczych    
2016        
2015 Lusawa Roman Wybrane czynniki wpływające na konkurencyjność - gmin z perspektywy ekonomii szczęścia Dylematy 4 (2015), s. 93-110
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
2014 Lusawa Roman Zmiany Postaw Konsumpcyjnych Społeczeństw Rozwiniętych  [w:] Lusawa R. (red. nauk.) Wybrane zagrożenia społeczne wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, Monografie, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna. Warszawa.

 2014

Anna Sobiech

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim  

2012

Katarzyna Szymańska

Zarządzanie zasobami ludzkimi w projektach  Roczniku Naukowym Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Zeszyt 1-4 Tom VI

2011

Katarzyna Szymańska Żywność ekologiczna – rozwój a potrzeby społeczeństwa  Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego” pod red. Kuczera M., wydawnictwo: CREATIVETIME, Kraków 2011

2011

Katarzyna Szymańska Rentowność rynku żywności ekologicznej  Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2011 r., ss. 57-68

2011

 Katarzyna Szymańska  Czynniki kształtujące podaż na żywność ekologiczną  Postępy Techniki przetwórstwa spożywczego nr 2, 2011 r., ss. 125-130

2010

Katarzyna Szymańska  Żywność ekologiczna elementem konkurencyjności przedsiębiorstwa  Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw; red. Pierzak M., Gąsiorowska E., PWSZ w Ciechanowie, Ciechanów 2010, ss. 302-308.  

2008

Katarzyna Szymańska  Dochód czynnikiem kształtującym popyt na żywność ekologiczną

III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Fundacja studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA, Kraków 2008, ss. 515 – 520.

1932 Feliks Koneczny
 Zawisłość ekonomii od etyki                  
 
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013