Dariusz Zalewski

Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2016 Dariusz Zalewski, Marek Liszewski Wysokość plonu ziarna jęczmienia jarego przy zróżnicowanym poziomie agrotechniki na glebie kompleksu pszennego dobrego  PR/Zboża/jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR