Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+
Damian Badora
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Rok publikacji Tytuł
Miejsce publikacji
Kategoria Pobierz
 2016

Studium wykorzystania modelu GRACE w ocenie zmian poziomu wód gruntowych w kontekście dostępności wody dla rolnictwa w zlewni rzeki Wisły

IUNG/Polish Journal of Agronomy

Rozwój Obszarów Wiejskich - ROW  
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013