Ewa Kaczorek

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska,
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
 2016 Wojciech Smułek, Joanna Piotrowiak, Agata Zdarta, Ewa Kaczorek

Modyfikacja właściwości powierzchniowych bakterii glebowych w obecności wybranych preparatów grzybobójczych

PR/Ochrona roślin