Czembor Jerzy H.

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin — PIB w Radzikowie

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2017 Jerzy H. Czembor, Aleksandra Pietrusińska, Urszula Piechota Hordeum bulbosum — jako źródło efektywnej odporności na rdzę karłową jęczmienia PR/Zboża/Jęczmień Biuletyn IHAR
2016 Jerzy H. Czembor, Aleksandra Pietrusińska, Henryk Czembor Odporność na mączniaka prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis f. sp. hordei) odmian jęczmienia włączonych do badań rejestrowych w Polsce w roku 2013 PR/Zboża Biuletyn IHAR