Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+
Zakład Mikrobiologii Rolniczej – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2015

Gałązka Anna,

Joanna Bigos, Sylwia Siebielec

Systematyka, genetyka i biologia bakterii z rodzaju Azospirillum PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 23
2015

Gałązka Anna,

Joanna Bigos, Sylwia Siebielec

Promowanie wzrostu roślin przez bakterie z rodzaju Azospirillum oraz ich zastosowanie w rolnictwie

PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 23
 
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013