Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

A- A A+

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2015

Zdzisław Bernacki,

Jerzy Karg

Kształtowanie się pokrywy śnieżnej w sąsiedztwie zadrzewień śródpolnych

PR/Ogólna uprawa roślin

IUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy

Zeszyt 20
MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013