Siedziba MODR, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, tel. 22 571 61 00, fax. 22 571 61 01

Rok publikacji Autor Tytuł
Kategoria Miejsce publikacji
Pobierz
2018 Roman Prażak, Wanda Kociuba, Zbigniew Segit, Aneta Kramek Ocena tolerancji wybranych genotypów jarej pszenicy twardej (Triticum durum Desf.) na stres solny PR/Zboża/Pszenica

Biblioteka Naukowa

/Biuletyn IHAR

 
2018 Wojciech Święcicki, Czesława Nawrot Groch mniej znany — zmienność monogeniczna w kolekcji Bobowate Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR  
2018 Urząd Statystyczny w Warszawie  Dane statystyczne Statystyka  Urząd Statystyczny w Warszawie   
2007 Krystyna Rybka Fenotypowanie roślin. Konferencja EPPN 2020 w Tartu/ Estonia PR/Zboża/Pszenica  Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR  
2018 Katarzyna Buńkowska Kolekcje ozdobnych roślin cebulowych w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Lisewie  PR/Ogrodnictwo Biblioteka Naukowa / Biuletyn IHAR   
2018 Wojciech Rybiński, Michał Starzycki, Elżbieta Starzycka-Korbas, Jan Bocianowski Rodzaj Lathyrus — ocena i charakterystyka na podstawie wybranych gatunków i obiektów kolekcyjnych  Bydło-żywienie Biblioteka Naukowa IHAR - Biuletyn  
2018 Denise F. Dostatny, Grzegorz Kloc Inwentaryzacja, gromadzenie oraz wykorzystanie zasobów dzikich gatunków roślin uprawnych PR/Ogólna uprawa roślin Biblioteka Naukowa IHAR - Biuletyn   
2017 Tomasz Erlichowski Insektycydy do zwalczania szkodników nalistnych i glebowych na plantacjach ziemniaka dopuszczone do stosowania w 2017r. PR/Ziemniaki/Ochrona Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski    
2017 Wojciech Nowacki  Historyczne i współczesne znaczenie ziemniaka w Europie oraz na ziemiach polskich  PR/Okopowe Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski   
2018 Katarzyna Buńkowska Agrobiologiczna ocena genotypów zgromadzonych w kolekcji winorośli Instytutu Ogrodnictwa PR/Ogrodnictwo Biblioteka Naukowa / Biuletyn IHAR  
2018 Konrad Woliński, Maciej Niedzielski, Wiesław Podyma Ocena zawartości cukrów w pąkach spoczynkowych historycznych odmian jabłoni, zamrażanych w ciekłym azocie PR/Ogrodnictwo Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR   
2018 Kamilla Kużdowicz Ochrona zasobów genowych dzikich form buraka (Beta vulgaris L.) PR/Okopowe/Buraki Biuletyn IHAR
       
2018 Jerzy Nawracała, Danuta Kurasiak-Popowska Gromadzenie zasobów genowych soi przydatnych do hodowli w warunkach środowiskowych Polski PR/Bobowate Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR  
2018 Jerzy Lisek Agrobiologiczna ocena genotypów zgromadzonych w kolekcji winorośli Instytutu Ogrodnictwa PR/Ogrodnictwo Biblioteka Naukowa / Biuletyn IHAR    
2018 Zofia Rzymowska Obce gatunki inwazyjne we florze spontanicznej żywopłotów w południowo-zachodniej części miasta Siedlce  PR/Ogrodnictwo   
2018 Noworolnik Kazimierz, Danuta Leszczyńska Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na termin siewu PR/Zboża/Jęczmien JUNG Pulawy
Polish Journal of Agronomy
 
2018 Jerzy Kopiński  Zróżnicowanie gospodarki nawozowej azotem w polskim rolnictwie PR/Ogólna uprawa roślin IUNG, Polish Journal of Agronomy
2015 Magdalena Czarnik, Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro, Aneta Jarecka Wpływ gęstości siewu oraz nawożenia dolistnego na plonowanie odmian rzepaku ozimego PR/Oleiste Biblioteka Naukowa IHAR/Rośliny OleisteI  
2016 Franciszek Wielebski Rola siarki w kształtowaniu ilości i jakości plonu rzepaku ozimego PR/Oleiste Biblioteka Naukowa IHAR/Rośliny OleisteI  
2017 Alina Bochniarz Biologia i znaczenie krytoryjka olchowca Cryptorhynchus lapathi (L.) (Coleoptera: Curculionidae) w uprawach wierzby i topoli – przegląd piśmiennictwa Ekologia   
2015 Piotr Barbaś, Barbara Sawicka Zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka w zależności od sposobu pielęgnacji PR/Okopowe/Ziemniaki/Uprawa Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski    
2015 Cezary Trawczyński Kompleksowe odżywianie ziemniaka na bazie nawozów nowej generacji  PR/Okopowe/Ziemniaki nawożenie   Biuletyn Instytutu Hodowli I Aklimatyzacji Roślin  
2015 Anna Maćkowiak-Sochacka Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń skażonych Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Ochrona roślin  PIORIN  
2016 Marek Mrówczyński, Henryk Wachowiak, Tomasz Erlichowski Ochrona ziemniaków po ewentualnym wycofaniu substancji czynnych środków ochrony roślin PR/Ziemniaki/Ochrona Biblioteka Naukowa IHAR - Ziemniak Polski    
2017 Joanna Piskorz, Dorota Michałowska, Agnieszka Przewodowska Kolekcja polowa ziemniaka tetraploidalnego w roku 2017 PR/Okopowe/Ziemniaki/Zagadnienia Ogólne Biblioteka Naukowa IHAR/Ziemniak Polski  
2018 Dane statystyczne Statystyka
2016 Krystyna Zarzyńska, Anna Wierzbicka, Magdalena Grudzińska Ekologiczna produkcja ziemniaka gwarancją jego cech prozdrowotnych

PR/Okopowe/Ziemniaki/Uprawa

Ekologia

Biblioteka Naukowa IHAR/Biuletyn IHAR   
2016 Dominika Boguszewska-Mańkowska Odporność ziemniaka na suszę glebową i metody oceny Okopowe/Ziemniaki/Uprawa Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR   
2017 Tadeusz Śmiałowski, Anna Cieplicka, Dariusz R. Mańkowski Jedno i wielozmienna charakterystyka rodów jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) wyhodowanych w HR Smolice i badanych w zespołowych doświadczeniach hodowlanych w roku 2016 PR/Zboża /Jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR   
2017 Patrycja Siedlarz, Piotr Stefański, Przemysław Matysik, Zygmunt Nita, Krystyna Rybka Wpływ różnych oświetlaczy LED na indeks kiełkowania ziarna pszenicy uzyskanego w etapie szklarniowym procesu hodowlanego SSD PR/Zboża/Pszenica Biblioteka Naukowa /Biuletyn IHAR  
2017 Tadeusz Oleksiak, Dagmara Bronisz, Dariusz R. Mańkowski, Marzena Iwańska Analiza stabilności plonowania i stopnia szerokiej adaptacji wybranych odmian pszenżyta ozimego (× Triticosecale Witt.) na podstawie danych produkcyjnych PR/Zboża /Jęczmień Biblioteka Naukowa/Biuletyn IHAR


MODR Warszawa O/Poświętne w Płońsku 2013